Věříme,

že potěšení z jídla je stejně důležité, jako energie, kterou jídlo poskytuje.

Osobní konzultace

Každý jsme jiný, proto se při osobních konzultacích zaměřujeme na komplexní zhodnocení nejen celkového životního stylu a jídelních zvyklostí, ale společně si probereme i váš zdravotní stav.

S každým klientem individuálně řešíme jeho zdravotní stav, dosavadní stravovací návyky, pitný režim, aktuální pohybovou aktivitu, míru stresového zatížení atd.

V případě vážnějších zdravotních komplikací doporučíme konzultaci s ošetřujícím lékařem nebo navrhneme specialistu (lékaře), se kterým spolupracujeme.

Řídíme se Etickým kodexem Aliance výživových poradců ČR.

 

Chci se objednat

Poradenství při hubnutí

Nadváha a obezita jsou jedním z hlavních rizikových faktorů pro vznik celé řady chronických onemocnění včetně cukrovky, kardiovaskulárního onemocnění nebo dokonce rakoviny (zdroj: WHO).
40 % dospělých čechů trpí nadváhou a 20 % dokonce obezitou, což z nás dělá 4. nejhorší stát v EU (zdroj: http://ec.europa.eu) 

Více informací

Poradenství ve sportovní výživě

Sportovní výživa vrcholových, ale i kondičních sportovců je bezesporu velmi náročný obor, je potřeba zvolit kvalitní pitný režim, pestré a vyvážené stravování, aby byl zajištěn dostatek energie pro optimální výkon, svalový růst, ale i opravu tkání po náročných trénincích, případně pro úpravu tělesné hmotnosti.

Více informací

Poradenství ve výživě dětí

Děti předškolního a školního věku jsou obzvlášť citlivé na kvalitu a vyváženost stravy. V tomto věku rostou děti skokově, dotváří se imunitní systém, proto potřebují zdravou a vyváženou stravu 4–5x denně. 

V tomto období si také děti vytvářejí stravovací návyky podle svých vzorů (rodina, přátelé, ale i média, zejména televize). Mluvte s dětmi o tom, co je zdravé, můžete je také zapojit do výběru potravin během nakupování. 

Více informací

Koučink

Otázka "co je koučování?" Může vyvolat mnoho různých odpovědí v závislosti na tom, koho se zeptáte.

Koučink je velmi účinná metoda osobního rozvoje. Kouč vám formou vedeného rozhovoru pomůže si uvědomit, co přesně chcete a proč. Pomůže vám objevit všechny možné a nemožné cesty, jak svých cílů dosáhnout. Zvýší vaši odpovědnost a důvěru ve vás samotné . Kouč vám zároveň pomůže podívat se na vaši situaci z různých úhlů pohledu a najít v to nejlepší řešení dané situce.

Více informací

Semináře, přednášky a školení

Pořádáme školení, semináře, workshopy zaměřené na výživu, sportovní výživu, dětskou výživu a podobně. 

Uspořádáme seminář, přednášku pro zaměstnance společností, sportovní kluby nebo například pro maminky.

V současné době splupracujeme s Florbalovým klubem FbŠ Boheminas Praha.

 

Více informací