V současné době velmi populární slovo koučink nebo kouč jste již určitě někdy slyšeli. Nejčastěji se kouč – trenér, používá ve spojitosti se sportem.

Kdy mi může pomoci kouč?

  • Potřebuji zvýšit sportovní výkon
    Sportovní koučink může být individuální nebo týmový. Kouč objevuje skrytý potenciál a odstraňuje případné bloky. Pomáhá rozvíjí osobnost sportovce a dává mu podněty, které vedou k dosažení vysokého výkonu a maximálních úspěchů
  • Potřebuji zvýšit pracovní výkon
    K pochopení a k následnému efektivnímu využití potenciálu koučovaného přispívá profesní, kariérový koučink. Rozvíjí osobnost koučovaného, jeho potenciál a napomáhá k dosažení vytyčených cílů.
  • Mám problémy ve vztahu nebo v rodině
    Rodinný koučink, se může týkat dvou lidí nebo i celé rodiny. Obzvlášť v období dospívání, kdy se může zdát, že se vám rodina vzdaluje. Koučink vám umožní se otevřít a své problémy řešit, ukáže, jak věci sdělovat tak, aby je druhý správně pochopil .

Co je koučink?

Koučování je metoda dosažení stanovených cílů. Kouč prostřednictvím dialogu pomáhá klientovi správně nastavit cíle, najít ten nejlepší způsob, jak jich dosáhnout a odhalit skrytý vnitřní potenciál v osobě samém.
Kouč neříká, jak dosáhnout úspěchu, ale klade otázky, kterými klient sám najde řešení svých vlastních úkolů – cílů.
Jednoduše řečeno, koučování je metoda – proces, zaměřující se na dosažení stanovených cílů. Koučink se zaměřuje spíše na „tady a teď“ než na vzdálenou minulost nebo budoucnost.
I když existuje mnoho různých modelů koučování, nepovažujeme „kouče za učitele“, ale kouče za zprostředkovatele učení.